Terug naar Zelfonderzoek

Zelfonderzoek “Emotie”

 1

Emotie: ‘ben niet bang voor schaduwen, het betekent gewoon

dat er ergens licht dichtbij is’

 

Het (be)levensgebied  emotie  met uitleg en je reflectie hierop:

Emotie staat voor jouw persoonlijke gevoel of stemming waarin je je bevindt. Onze stemmingen worden bepaald door onze emoties. Onze emoties zijn dus duidelijk iets anders dan de ‘taal’ of de ratio waarmee we ons uitdrukken. Een emotie is een bepaald gevoel vergezeld van een lichamelijke reactie.

De meest dominante emotie is angst. Angst voor afwijzing, angst om gek gevonden te worden, angst voor falen, angst voor niet geaccepteerd te worden, angst voor controleverlies, angst voor niet serieus genomen te worden, angst voor onzekerheid, angst voor de dood, angst om je gevoelens te tonen, angst om je kwetsbaarheid te laten zien, angst voor… De emotie angst die je gewaar wordt bepaalt je stemming en uiteindelijk je handelen. Je kunt je zelf waardeloos of depressief gaan voelen en het zelfbeeld staat geweldig onder druk en een neergaande spiraal ontstaat. Het gevolg kan zijn dat je je terugtrekt in de eigen wereld. Andere vaak voorkomende emoties zijn: schaamte; jaloezie; verdriet; verwijt; boosheid; vreugde; blijdschap; verwondering.

De kernvraag is: hoe ervaar jij overwegend jouw emotionele stemming?

 

Onderzoek hieronder je beleving (‘score’) op het gebied van Emotie door het beantwoorden van 10 multiple-choice vragen.


Ik voel me als persoon waardevol.

 
 
 

Ik deel mijn onzekerheden en angsten met mensen die dicht bij me staan.

 
 
 

Ik voel me  tevreden met wie ik ben.

 
 
 

Ik deel mijn levensdromen met mensen die het dichtst bij me staan.

 
 
 

Ik heb regelmatig ‘dappere gesprekken’ met mensen.

 
 
 

Ik heb in ieder geval één persoon om me heen die echt naar me luistert.

 
 
 

Ik voel me emotioneel stabiel.

 
 
 

Ik kan goed over mijn gevoelens praten.

 
 
 

Ik durf mijn kwetsbaarheid aan anderen te tonen.

 
 
 

Ik  luister  vaak naar mijn intuïtie.

 
 
 

Vraag 1 van 10


Wat betekent dit zelfinzicht op het levensgebied  emotie voor mij? Wat is jouw plek op de onderstaande balk?

bar 4

 

Welke invloed heeft emotie op mijn ‘wel’-zijn / ‘gezond’-zijn / ‘succesvol’-zijn? Kijk op ‘gelukkig zijn’

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.