Terug naar Zelfonderzoek

Volledig leven

Stenen-met-zonsondergang-10893377L-300x200Graag stimuleer ik bij mensen de wil tot nadenken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Ik gun mensen dat ze zich ontdoen van ‘onwetendheid’  en zich distantiëren  van een ‘slachtofferrol’.  Ik stimuleer mensen zich niet meer af te vragen wat ze van de gemeenschap kunnen krijgen maar juist wat ze daaraan kunnen bijdragen.

Voorwaarde voor bovenstaande is dat mensen zichzelf accepteren en van zichzelf houden. Ze ervaren, in ruime mate, balans op een zestal belevings-of levensgebieden:

-Spiritualiteit staat voor een ervaren  hogere vorm van bewustzijnstoestand. Het bewustzijn van wie je ‘bent’ of kunt zijn en je invloed hierop. Het gaat over zelfontplooiing, zelfverwezenlijking en  zelftranscendentie.

-Sociaal staat voor je gevoelde verbondenheid met anderen. Je bestaat tegen een sociale, culturele achtergrond.  Je bent nooit alleen maar steeds in verbinding met anderen.

-Materieel staat voor je gevoelde beleving van rijkdom op het gebied van huisvesting, medische voorzieningen, voeding  en scholing. Kortom je  ‘financiële’  basis.

-Fysiek staat voor jouw persoonlijke beleving van je lijf. Een fysiek gezond lichaam is de plaats waar een gezonde geest zich thuis voelt. Je lijf is  in staat op een voor jou bevredigende manier te functioneren.

-Emotie staat voor jouw  gevoel of stemming waarin je je bevindt. Onze stemmingen worden bepaald door onze emoties. Je emoties zijn dus duidelijk iets anders dan de ‘taal’  of de ratio waarmee je je uitdrukt.

-Werk staat voor je baan die je vervult of activiteiten waar je vele uren per dag  aan spendeert.  Activiteiten waar je hopelijk met veel enthousiasme dagelijks voor uit bed komt.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.