Zelfonderzoek

 

Toen ik jong en ongebonden was en mijn fantasie geen beperkingen kende, droomde ik ervan de wereld te veranderen. Naarmate ik ouder werd, ontdekte ik dat de wereld niet zou veranderen, dus besloot ik mijn horizon enigszins in te perken en alleen mijn eigen land te veranderen.

Maar ook dat bleek onmogelijk.

Toen ik in de schemering van mijn leven was aangeland, wilde ik in een allerlaatste poging nog proberen mijn familie te veranderen, de mensen die mij het meest na stonden. Maar helaas, zij wilden daar niet van weten.

En nu, nu ik op mijn sterfbed lig, realiseer ik me ineens het volgende: als ik nu eerst alleen mezelf had veranderd, zou ik met mijn goede voorbeeld ook mijn familie hebben kunnen veranderen.

En dan zou ik vanuit hun inspiratie en bemoediging in staat zijn geweest mijn land te veranderen en, wie weet, misschien wel zelfs de hele wereld.

 

Ontdek ook wie jij wil worden in een postel sessie naar zelfleiderschap. Neem een sabbatical op zoek naar jouw passie.

Zelfreflectie op het leven

Zelfreflectie op het leven Zelfbeeld onderzoek: Door zelfreflectie bekijk je hoe je op dit moment in het leven staat en wat je gewenste toekomstbeeld is. Je gaat niet naar een coach om het verleden te veranderen, maar om de toekomst vorm te geven. Mijn werk als ontwikkelingspsycholoog betekent niet dat ik cliënten help, genees of advies …

Het vertrekpunt

Zelfonderzoek:  -Wat vind ik belangrijk in het leven?  -Wie wil ik als mens zijn?  -Waardoor word ik geraakt?  -Wat wil ik betekenen, hoe wil ik herinnerd worden?  -Wat zou ik doen wanneer ik niet over het ‘hoe’ hoef na te denken?  -Wat is het commitment dat ik daarvoor bereid ben te maken?  -Wat is morgen …

Volledig leven

Graag stimuleer ik bij mensen de wil tot nadenken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Ik gun mensen dat ze zich ontdoen van ‘onwetendheid’  en zich distantiëren  van een ‘slachtofferrol’.  Ik stimuleer mensen zich niet meer af te vragen wat ze van de gemeenschap kunnen krijgen maar juist wat ze daaraan kunnen bijdragen. Voorwaarde …

Een spiegel

  Hoe is je ‘beleving’ bij deze levensgebieden? Hoe ervaar ik  mijn spiritualiteit of zelfontplooiing? Hoe ervaar ik  mijn sociaal leven? Hoe ervaar ik  mijn materieel leven? Hoe ervaar ik  mijn fysiek en conditie? Hoe ervaar ik  mijn emotionele status of stemming? Hoe ervaar ik  mijn werk?   Wil je een zelfonderzoek  doen om zicht te krijgen hoe jij momenteel  deze  levensgebieden  ervaart?  Ga …

De levensgebied vragen

Wat is je beleving (‘score’)  op de levensgebieden? Hieronder staat een zestal levensgebieden met elk een eigen vragenlijst van tien items. Beantwoord de vragen om een beeld te krijgen  wat je beleving  is op deze gebieden. De zelfreflectie biedt je de mogelijkheid om actie te ondernemen. Veel inzicht  met het zelfonderzoek: Zelfonderzoek Spiritueel Zelfonderzoek Fysiek Zelfonderzoek Sociaal Zelfonderzoek Emotie Zelfonderzoek …

Zelfonderzoek “Spiritueel”

Spiritueel: ‘wacht niet tot de wereld je ontdekt, maar ga de wereld ontdekken’   Het (be)levensgebied  spiritualiteit met uitleg en je reflectie hierop: Spiritualiteit staat voor een ervaren hogere vorm van bewustzijnstoestand. Het bewustzijn van wie je wil (of kunt) zijn en de invloed die je hierop hebt. Het gaat over je zelfontplooiing en realisatie. Zelfbewustzijn …

Zelfonderzoek “Fysiek”

Fysiek: ‘een heldere geest komt tot recht in een vitaal lichaam’ Het (be)levensgebied  fysiek met uitleg en je reflectie hierop:  Fysiek  staat voor jouw persoonlijke beleving van lichaam en lijf. Een fysiek gezond lichaam is de plaats waar een gezonde geest zich thuis voelt. Je lijf is in staat op een voor jou bevredigende manier te …

Zelfonderzoek “Sociaal”

Sociaal: ‘de sleutel tot de ander ben je zelf’   Het (be)levensgebied  sociaal  met uitleg en je reflectie hierop: Sociaal staat voor de gevoelde verbondenheid die je hebt met anderen. Je bestaat tegen een sociale, culturele achtergrond: door je aan anderen te spiegelen kun je jezelf zien. Het is belangrijk te realiseren hoe sterk het …

Zelfonderzoek “Emotie”

  Emotie: ‘ben niet bang voor schaduwen, het betekent gewoon dat er ergens licht dichtbij is’   Het (be)levensgebied  emotie  met uitleg en je reflectie hierop: Emotie staat voor jouw persoonlijke gevoel of stemming waarin je je bevindt. Onze stemmingen worden bepaald door onze emoties. Onze emoties zijn dus duidelijk iets anders dan de ‘taal’ …

Zelfonderzoek “Werk”

Werk: ‘hoe minder ik iets als werk zie, hoe meer ik voor elkaar krijg’   Het (be)levensgebied  werk  met uitleg en je reflectie hierop: Werk staat voor je baan die je vervult of activiteiten waar je vele uren per dag of week aan spendeert. Daar waar je hopelijk met veel enthousiasme dagelijks voor uit bed komt. …

Zelfonderzoek “Materieel”

Materieel: ‘wanneer het ego sterft ontwaakt het ware zelf’   Het (be)levensgebied  materieel  met uitleg en je reflectie hierop: Materieel staat voor de gevoelde beleving van je rijkdom op het gebied van huisvesting maar ook (medische) voorzieningen, voeding en scholing. Kortom de ‘financiële’ basis situatie. Het is belangrijk om hier tevredenheid te ervaren. Uiteraard dient …