Terug naar Wie wil ik zijn?

Gelukkig zijn

balans2

‘Op het levenspad wil ieder mens gelukkig zijn en lijden vermijden’

 

Geluk betekent voor mij: in harmonie met jezelf zijn, dankbaar voor je leven zijn. Geluk beleven heeft te maken met een innerlijke houding en een houding van verzoening met jezelf. Dit kun je leren, je kunt erin oefenen. Geluk ontwikkel je door aandacht voor drie zijnsstaten:

-Wel-zijn. Een gelukkig leven ontstaat wanneer de ‘zin’ ervan ervaren wordt. ‘Zin’ ervaren betekent het vermogen aanspreken om een band te leggen tussen het beperkte eigen bestaan en iets veel groter dan onszelf. Ons wel-zijn zal toenemen wanneer we ons verbinden aan een hoger doel. ‘Geluk vind je niet in de wereld, je brengt het naar de wereld’. Verbondenheid is  belangrijk voor ons wel-zijn gevoel. Geluk komt pas echt tot zijn recht als je de betekenis ervan met anderen kunt delen.

-Succesvol-zijn. Een gelukkig leven heeft verbinding met resultaat. Wat wil je  bereiken, realiseren of nalaten? Resultaat is ook je zegeningen tellen. Je bent succesvol als je kleine stappen zet in de richting die je wilt. Succes is overigens niet dé sleutel tot geluk, geluk is eerder een sleutel tot succes. Succes is een initiatief dat je zelf ter hand kunt nemen.

-Gezond-zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam is een wisselwerking tussen beiden. Stress, sociaal isolement en verlies aan zelfrespect, dragen bij  aan gezondheidsproblemen doordat zij onze immuun functie aantasten. Het werkt ook andersom, wanneer je de gezondheid stimuleert leidt dat tot welbevinden en meer geluk beleving. Het effect van geluk op gezondheid is zelfs sterker dan het effect van gezondheid op geluk. Gelukkige mensen leven langer omdat ze minder ziek worden.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.