Terug naar Het experiment

Sleutel 9: Keuzes

fotosattributenreis 001Jouw  keuzes leiden  uiteindelijk tot de gewenst actie om de weg te gaan en het doel te bereiken.  De twaalfdagengift biedt alles wat jij nodig hebt om uit vrijheid te kiezen.  Je kunt  pas werkelijk kiezen als je beseft ‘dat je zelf een deel van het probleem en van de oplossing bent’. Door  moed te tonen en met  volle toewijding  de twaalfdagengift te starten  zal  resultaat volgen. Als  je de moed toont jouw weg te gaan met de twaalfdagengift, toont de weg zich aan jou. Je gaat leven naar  je gift  en zult  het  enthousiasme doorgegeven. Doe het vooral omdat jij het zelf wil en doe het vooral op jouw manier!  Je kiest zelf om het  vliegwiel van mededogen in beweging te brengen.