De kracht van bewustwording

bankjezon

  • Elk mens streeft in wezen naar een leven dat in balans is. Een leven waarin je ervaart dat je geliefd en erkend bent en handelt vanuit vertrouwen in plaats van angst. Je voelt je vrij om de keuzes te maken die je wilt maken.
  • Met zelfonderzoek ervaren wie je ten diepste wilt zijn en wat je wilt betekenen voor anderen. Een helder beeld laten ontstaan van je (gewenste) invulling van het leven.
  • Wie bewust wil worden, durft zich te laten zien aan zichzelf en aan de ander.